Privacy Policy

Privacy Policy

 

AMPA Kunststof Kozijnen BV is een landelijk opererend bedrijf welke zich bezig houdt met het leveren en monteren van kunststof kozijnen en aanverwante zaken. Via onze website bieden wij onze diensten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch: 088-26 72 000
Wij zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

U kunt ook contact opnemen via het contactformulier op onze website of een email sturen naar info@ampa.nl

Postadres: AMPA Kunststof Kozijnen  BV, Rientjesoven 8, 7921 HG, Borne (ov)

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij uw gegevens voor het maken van een offerte alleen wanneer u zich inschrijft voor een aanvraag met betrekking tot kunststof kozijnen en de daarbij komende kosten en spelen de gegevens over uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen maar een rol wanneer u bij ons solliciteert.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam, zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten waarvan u gebruik maakt op onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een offerte op te vragen):

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Interesses
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • Opleidingsniveau
 • Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Informatie die uzelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals (geanonimiseerd) IP-adres, MAC-adres, in cookies en uw surfgedrag op onze website

  Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om u telefonisch dan wel per mail te kunnen informeren b.v. uw offerte aanvraag. om u te informeren over het verloop van de eventuele montage;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om uw klacht of uw reactie op een klacht te verwerken.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw sollicitatie te verwerken.
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren.
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties.
 • om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden


Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de montage van de kunststof kozijnen en aanverwante zaken en geven we uw gegevens door aan de monteurs om te zorgen dat zij op het juiste adres kunnen leveren en monteren.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd bij hen, zodra ze daar niet meer nodig zijn.

Het verstrekken van deze persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met AMPA Kunststof Kozijnen BV een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal AMPA Kunststof Kozijnen BV mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van de overeenkomst.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

AMPA Kunststof Kozijnen BV geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst.

Profilering en cookies

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste ervaring online en offline te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw gegevens, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet.

Wij kunnen u dus, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun u zich afmelding doorgeven aan ons per mail.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Google Recaptcha v3 gebruik voor beveiliging tegen bots

 

 

Wij maken op onze website gebruik van de Recaptcha V3 van Google. Hierdoor krijgen bots en spam minder kans om gegevens achter te laten. Dit is voor ons als bedrijf namelijk erg vervelend en uw aanvraag kan verloren gaan indien er veel bots zijn. Om deze reden maken wij gebruik van Recaptcha. Met het accepteren van onze cookies gaat u akkoord met: 

 • het gebruik van cookies of andere lokale opslag 
 • het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor gepersonaliseerde advertenties.
 • Indien u besluit dat u uw gegevens wilt wissen, kunt u contact met ons opnemen via info@ampa.nl.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wilt gebruiken, is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij het eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Beveiligen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot in ieder geval tien jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van uitbreiding op aankoop, garantievoorwaarden, analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers een aanvraag doen via onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u een offerte-aanvraag heeft ingediend, kunt u ons altijd bellen of mailen om uw gegevens op te vragen, in te zien dan wel te wijzingen. U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:

Telefonisch: 088-26 72 000 
Wij zijn bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17:00 uur


E-mail: Via het contactformulier op onze website: info@ampa.nl
Postadres: AMPA Kunststof Kozijnen BV, Rientjesoven 8, 7621 HG, Borne (ov)

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding


Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.